برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۵

برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۵

● 00:00 معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / تاجی احمدی
● 01:11 پیش درآمد سه‌گاه: حسین‌خان اسماعیل‌زاده / تنظیم: فریدون ناصری / اجرا: گروه سماعی
● 05:20 در انتظار سحر / شعر: مرتضی رضوان / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: مرضیه
● 19:19 چهار مضراب ماهور: درویش‌خان / اجرا: ابوالحسن‌خان صبا (تار)
● 24:50 ابیاتی از حافظ / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 31:34 چند رباعی از ابوسعید ابوالخیر / آهنگ: همایون خرم / خواننده: عهدیه
● 39:21 پوپک: آهنگ و سنتور: فرامرز پایور (صدای پرواز پرنده)
● 45:43 افتخار آفاق / شعر: عارف قزوینی / تنظیم : فرامرز پایور / خواننده محمدرضا شجریان
● 53:49 رنگ / رضا محجوبی / اجرا: گروه سماعی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!