داستان شب: میرغضب

داستان شب: میرغضب

میرغضب
نوشته: پرویز خطیبی
کارگردان: هوشنگ بهشتی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده داستان: مانی

بازیگران:
● فراز
● ناصر کوره‌چیان
● مهین نثری
● بهزاد فراهانی
● مسعود تاجبخش
● عباس مصدق
● رامین فرزاد
● فریدون اسماعیلی
● بهمن زرین‌پور
● کیومرث مبشری
● محسن فرید
● عسگریان
● حمید منوچهری
● هوشنگ خلعتبری
● هوشنگ بهشتی

* * *

error: Content is protected !!