بهمن فرسی: هفا ایستوس (کانون پرورش فکری)

بهمن فرسی هفا ایستوس

هفا ایستوس
نوشته: بهمن فرسی
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۵۰

بهمن فرسی هفا ایستوس

از متن کتاب:
خیلی خیلی پیش از آن که خدا یکی باشد و غیر از خدا هیچکس نباشد، روی زمین پر از آدمیزاد بود و سینه‌ها پُر از قصه‌های خدا و آدمیزادها بود. در کشور قدیم یونان، کوهی بود به نام اُلمپ، که زئوس، خدای خداها، و زن او هِرا، و بقیه خداها که فرزندان زئوس و هرا بودند، زندگی می کردند . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: هفا ایستوس
نویسنده: بهمن فرسی
تصویرگر: بهمن دادخواه

موضوع: داستان
گروه سنی: د (دوره راهنمایی) هـ ( سالهای دبیرستان)

قیمت: با جلد شمیز ۴۰ ریال
با جلد اعلا ۶۵ ریال
تعداد صفحات: ۲۲ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۰

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!