برنامه رادیویی گلچین هفته ۱۷

برنامه گلچین هفته رادیو ایران قدیم

● 00:00 معرفی محتوای برنامه گلچین هفته / تاجی احمدی
● 01:46 پیش درآمد افشاری / علی‌اکبرخان شهنازی / تنظیم: فریدون ناصری / اجرا: گروه سماعی
● 06:03 در باره دلکش / به کنارم بنشین / شعر: رهی معیری / آهنگ: مهدی خالدی / خواننده: دلکش
● 15:11 ناز لیلی / غزل:‌ طبیب اصفهانی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 22:44 پاییز / شعر: فروغ فرخزاد / آهنگ: حسینعلی ملاح / خواننده: رامش
● 27:53 گیشه دمرده (به گیلکی یعنی: عروس در آب مرده) / آهنگ: کاسعلی اکبرپور
● 35:10 چهار مضراب / جلیل شهناز / حبیب‌الله بدیعی / جهانگیر ملک
● 43:09 سوز و گداز / منسوب به علی‌اکبر شیدا / تنظیم و اجرا:‌ گروه شیدا / خواننده: سروش ایزدی
● 50:05 امان از این دل / امیر جاهد / تنظیم:‌ فرامرز پایور / خواننده: سروش ایزدی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!