برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۵

برنامه گلچین هفته ۲۵

گلچین نوروزی ( ۳ )
● 00:47 عید بر عاشقان مبارک باد / شعر: مولوی / آهنگ: محمدرضا لطفی / خواننده:‌ مرضیه
● 03:05 غزلی از حافظ با آواز و ضرب مرشد مرادی 10:07 رنگ دشتی / رکن‌الدین مختاری / ارکستر فرهنگ و هنر
● 13:16 آمد نوبهار / شعر: نواب صفا / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: نادر گلچین
● 17:52 رنگ ناز / علینقی وزیری
● 21:08 در باغ سعدی / آهنگ: جواد معروفی / خواننده: عهدیه
● 25:39 رنگ ماهور / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 27:51 ای ساقی / شعر: سلمان ساوجی / آهنگ: علی تجویدی / خواننده: سیمین غانم
● 38:29 رنگ شوشتری / حسن کسایی / محمدرضا لطفی / ناصر فرهنگفر
● 40:20 آفرین / نیراعظم رومی / تنظیم: گروه سماعی / خواننده: سروش ایزدی
● 45:07 قطعاتی در ماهور با کمانچه / کامران داروغه
● 52:00 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!