برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۷

برنامه گلچین هفته ۲۷

گلچین نوروزی ( ۵ )
● 03:08 چند رباعی از رودکی / با آواز: نادر گلچین
● 06:17 رنگ اصفهان / درویش‌خان / تنظیم و اجرا: گروه شیدا
● 08:15 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرای بهار / آهنگ: درویش‌خان / خواننده: محمدرضا شجریان
● 13:18 عزیز / ترانه محلی بیرجندی / خواننده سیما بینا
● 19:52 رنگ ابوعطا / علی‌اکبرخان شهنازی / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 21:52 تصنیفی قدیمی / تنظیم و اجرا: گروه شیدا / خواننده: محمد گلریز
● 26:25 چهارمضراب دشتی (کاروان) / ابوالحسن‌ صبا / فرامرز پایور، رحمت‌الله بدیعی، محمد اسماعیلی
● 30:42 یار کازرونی / ترانه محلی / خواننده: افسر شهیدی
● 36:01 رنگی در گوشه راک از دستگاه ماهور / گروه شیدا
● 37:51 گریلی / خواننده: محمدرضا شجریان
● 42:51 رنگ سه‌گاه / رضا محجوبی / گروه سماعی
● 44:51 تصنیف / شعر و آهنگ: امیر جاهد / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: سروش ایزدی
● 51:49 می نوش / شعر: گلچین گیلانی / آهنگ: فرامرز پایور / تنظیم: فریدون شهبازیان / خواننده: نادر گلچین

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!