برنامه رادیویی گلچین هفته ۳۵

برنامه گلچین هفته ۳۵

● 01:07 پیش درآمد سه گاه / حسین‌خان اسماعیل‌زاده / تنظیم و اجرا: گروه سماعی
● 05:21 آواز سه‌گاه / روح‌انگیز 08:52 همه شب من اختر شمارم / نصرالله ناصح‌پور / تنظیم و اجرا:‌ گروه شید
● 17:37 با بلبل شیدا / دوبیتی‌های بابا طاهر / آهنگ: جواد معروفی / خواننده : سیما بینا
● 23:22 گذشت / شعر: شهریار / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 32:15 موج / شعر: فریدون مشیری / آهنگ: فرهاد فخرالدینی / خواننده:‌ مرضیه
● 39:22 افتخار آفاق / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده:‌ محمدرضا شجریان
● 46:24 صبح شد باز / تنظیم و اجرا: گروه سماعی / خواننده: پوران
● 53:58 تصنیف مرغ سحر

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!