برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۷

برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۷

● 00:47 موسم گل (قمرالملوک وزیری) / تار:‌ محمدرضا لطفی / بازخوانی: هنگامه اخوان
● 12:00 بهار دلکش / شعر: ملک‌الشعرا بهار / آهنگ: درویش‌خان / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: محمدرضا شجریان
● 17:00 گوشه‌های هدی، پهلوی در چهارگاه / تار: جلیل شهناز
● 25:28 در کوچه‌سار شب / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: محمد حیدری / خواننده: مهستی
● 32:13 آواز تاج اصفهانی در سن هشتاد سالگی / نی: حسن کسایی / تار: محمدرضا لطفی
● 46:27 ترانه «تا سیپده» با صدای مرضیه

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!