داستان شب: فریب سراب

داستان شب رادیو ایران قدیم

فریب سراب
نوشته: سبکتکین سالور
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: رضا معینی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● مسعود تاجبخش
● محسن فرید
● مورین
● ثریا قاسمی
● بهزاد فراهانی
● اکبر مشکین
● عباس نوروزی
● علی‌اکبر عسگریان
● حسین امیرفضلی
● صدرالدین شجره
● حمید منوچهری

* * *

error: Content is protected !!