مرتضی ممیز: آن‌که خیال بافت و آن‌که عمل کرد (کانون پرورش فکری)

مرتضی ممیز آنکه خیال بافت آنکه عمل کرد

آن‌که خیال بافت و آن‌که عمل کرد
کارگردان: مرتضی ممیز
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

پسری بارها می‌کوشد تا بالاخره موفق می‌شود میوه ای را از درخت بچیند. در مقابل کوشش‌های مداوم او. هر بار پسر خیال‌بافی مسخره‌اش می‌کند.

 

آن‌که خیال بافت و آن‌که عمل کرد
انیماتور و کارگردان: مرتضی ممیز
نویسنده نادر ابراهیمی
طراحی فنی: علی‌اصغر معصومی
باهمکاری: مصطفی اوجی / فرهاد طلوعی / ابراهیم حقیقی/ محمدرضا عدنانی / منوچهر سرحدی / کامران مویدی
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
فیلمبردار: ابوالقاسم تولا
صدا: هرایر آتشکار
لابراتوار: فیلمساز
قطع فیلم: ٣٥ میلی متری
مدت فیلم: ٩ دقیقه و ١٠ ثانیه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!