م. آزاد: زال و سیمرغ (کانون پرورش فکری)

م. آزاد زال و سیمرغ

زال و سیمرغ
به راویت: محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
تصویرگر: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

م. آزاد زال و سیمرغ

خلاصه کتاب:
سام نریمان، جهان‌پهلوان ایران‌زمین در اندیشه‌ی داشتن فرزندی بود که فرمانروایی بر سرزمین نیمروز ـ سیستان ـ را پس از خود به او سپارد و جهان‌پهلوانی در خانواده او و در ایران‌زمین بر جای بماند. به این ترتیب، شادی دشمنان ایران ـ تورانیان ـ را از بین برده و اندوه ایرانیان را به شادی بدل سازد.
پس از مدتها, همسر ماهروی او آبستن شد و پس از تحمل رنجی گران، فرزند خود را به دنیا آورد. اما هیچکس جرئت نداشت خبر ولادت نوزاد را به گوش پدر برساند, زیرا نوزاد ظاهری عجیب داشت و گویی که به خاندان سام تعلق نداشت. سام از اندیشه سرزنش دشمنان، مهر پدری را زیر پا گذاشت و فرزند را به جایی برد که چشم هیچکس بر او نیفتد، غافل از این‌که سرنوشت ایران‌زمین باز بسته به زندگی این فرزند است. کتاب، بازگویی یکی از داستانهای شگفت‌انگیز شاهنامه است به زبان نثر، به همراه نقاشیهای زیبا و متناسب.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: مهمان‌های ناخوانده
نویسنده: فریده فرجام
تصویرگر: جودی فرمانفرمائیان

موضوع: داستان

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴.۵ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۱
نوبت چاپ شانزدهم: ۱۳۵۷
شمارگان چاپ: ۴۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!