عهدیه: ترانه‌های فیلم «یوسف و زلیخا» (جلد صفحه)

ترانه‌های فیلم «یوسف و زلیخا» [+]
(رویال)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
عهدیه ـ شرح پریشانی (آهنگ: همایون خرم)
عهدیه ـ یک دلی داشتم (آهنگ: انوشیروان روحانی)

* * *

error: Content is protected !!