م. آزاد: هفت‌خوان رستم (کانون پرورش فکری)

م. آزاد هفت خوان رستم

هفت‌خوان رستم
به روایت: م. آزاد
تصویرگر: نفیسه ریاحی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۵

م. آزاد هفت‌خوان رستم

خلاصه کتاب:
روایت ماجراهایی که در مسیر رسیدن رستم از زابلستان به مازندران بر او گذشت و به «هفت‌خوان» مشهور است.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: هفت‌خوان رستم
به روایت: م. آزاد
تصویرگر: نفیسه ریاحی

موضوع: داستان
قیمت: ۴۰ ریال
تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۵

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!