کیومرث پوراحمد: پرده بسته می‌شود (کودکی نیمه‌تمام)

کیومرث پور احمد

صدا و اجرا: راوی حکایت باقی

در کتاب‌های درسی چیزکی از شاهنامه و بوستان و گلستان آمده بود که تصور می‌کردم این‌ها کتاب‌هایی بوده است که حالا دیگر نیست. و همین مقدارش باقی مانده است که در فارسی ما هست.

در ذهن کودکانه‌ام این را ربط می‌دادم به حملۀ ترک و تاتار و تازی و کتاب‌سوران مهاجمین که جسته گریخته، از این و آن شنیده بودم. بیش از این هم نمی‌خواستم بدانم.

جرات و جسارت کنجکاوی نداشتم. بابت کنجکاوی، تن در دادن به تحقیر مضاعف، نمی‌ارزید. اگر هم می‌ارزید کسی نبود پاسخی روشن و قانع‌کننده بدهد.

سئوالی اگر پرسیده می‌شد جواب ـ معمولا ـ این بود: «خودت بزرگ می‌شی، می‌فهمی.»

* * *
از «کیومرث پوراحمد» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!