زندگی و آثار بتهوون (کانون پرورش فکری)

تصویر جلد برگرفته از: کتاب «رنگین‌کمان» کوروش بیگ‌پور [+]

نحوه‌ٔ آشنایی ما با زندگی و آثار «بتهوون» می‌تواند با هم متفاوت باشد. کسانی مثل من شاید با ترجمه‌ای از «محمد قاضی» که در شکل نمایشنامه با صدای «نیکو خردمند» و «منوچهر انور» اجرا شد.

لودویگ فان بتهوون
نوشته: ژاک پرادر
ترجمه: محمد قاضی
نقاشی: سودابه آگاه
صدای: نیکو خردمند ـ منوچهر انور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

* * *

فایل شنیداری (دانلود)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone