تقی کیارستمی: قهرمان (کانون پرورش فکری)

قهرمان
نوشتۀ: تقی کیارستمی
موسیقی متن: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

برزگری برای شکستن هیزم به جنگل می‌رود و هنگام شکستن یک درخت خشک بلوط صدایی می‌شنود. صدا از شاخه‌یی برخاسته که بچه‌ی کوچکی‌ست. برزگر که آرزومند بچه‌دار شدن بوده، بچه را برمی‌دارد و به ده می‌برد. برزگر و زنش شادی می‌کنند و برای بچه اسمی می‌گذارند: «بچه بلوط».

اما این بچه بلوط برای آنها و مردم ده دردسر بزرگی می‌شود. روز به روز به‌طور غیرطبیعی بزرگ می‌شود ـ غول می‌شود ـ محصول ده را می‌خورد، مزرعه‌ها را ویران می‌کند، مردم از ترس غول در دشت و کوه پراکنده می‌شوند.

مدت‌ها می‌گذرد، یک‌روز مردم به‌رسم هر سال، برای جشن «سیزده بدر» کنار بیشه جمع می‌شوند، و متوجه می‌شوند که بیهوده چشم به‌راه قهرمانی مانده‌اند. یک قهرمان تک، که بتواند مشکل آن‌ها را حل کند. مردم، همه با هم راه می‌افتند ،غول از شنیدن فریاد آن‌ها از ترس آب می‌شود، و باز به همان شاخه‌ی خشک بلوط مبدل می‌شود. [برگرفته از: توی جلد صفحۀ «قهرمان» از مجموعۀ صدا برای کودکان.]

* * *

با صدای:
نیکو خردمند: قصه‌گو
آذر دانشی: زن برزگر
بهزاد فراهانی: پیرمرد
مظفر مقدم: برزگر
کیومرث مبشری: درخت
وفا لاهیجی: پسر (قهرمان)
فرح کاظمی: بلبل

فایل شنیداری (دانلود)

* * *