برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۳

برنامه گلچین هفته ۸۳

● 00:40 گوشه‌هایی از نوا / پیانو:‌ مرتضی محجوبی 07:49 اجرای کامل تصنیف «الا ای پیر فرزانه» با صدای پریسا و گروه حسین علیزاده

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۲

برنامه گلچین هفته ۸۲

(پس از دو ماه وقفه)
● 00:34 پیش درآمد سه گاه / محمدرضا لطفی / گروه شیدا
● 06:52 باد خزان / ملک‌الشعرا بهار / درویش‌خان / محمدرضا شجریان
● 14:47 دلتنگی / شعر: پدرام / آهنگ:‌ شاملو کاروند / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / سیمین غانم
● 21:20 تمنای وصال / تنظیم: گروه شیدا / شهرام ناظری
● 26:43 قطعاتی در همایون / جلیل شهناز 37:38 تصنیف نوا / حافظ / حسین علیزاده / پریسا (یازدهمین جشن هنر شیراز)
● 41:49 سلسله موی دوست / علی‌اکبر شیدا / تنظیم: گروه شیدا / رضوی سروستانی
● 48:47 عقرب زلف کج / علی‌اکبر شیدا / تنظیم: جواد معروفی / پوران شاپوری

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۱

برنامه گلچین هفته ۸۱

● 00:44 پیش درآمد راک / درویش‌خان / گروه شیدا به سرپرستی: محمدرضا لطفی
● 06:41 ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی / عبدالوهاب شهیدی
● 13:03 قطعه زرد ملیجه و تمرین دشتی / ابوالحسن صبا / محمدرضا لطفی، حسین عمومی، بیژن کامکار
● 25:35 غزلی از حافظ / آهنگ: مصطفی کسروی / عهدیه
● 34:20 سومین جشن توس / غزل از عطار / محمدرضا لطفی / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۸۰

برنامه گلچین هفته ۸۰

● 00:48 قطعه‌ای ضربی در دستگاه نوا / گروه شیدا به سرپرستی: محمدرضا لطفی
● 04:28 غزلی از مولوی / فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی
● 16:03 دامن کشان (ترانه کردی ـ فارسی) حسن کامکار / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 23:07 گوشه‌ی حجاز / تار درویش‌خان 26:07 گوشه‌های از سه‌گاه / جلیل شهناز
● 46:16 تصنیف نوا / گروه شیدا / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۹

برنامه گلچین هفته ۷۹

● 00:41 قطعه‌ای در بیات اصفهان / حسن صفری / تنظیم: فرهاد فخرالدینی
● 03:20 تصنیف قدیمی سوز و گداز / تنظیم: گروه شیدا / محمد گلریز
● 07:50 افسانه / نیما یوشیج / جواد معروفی / سیما بینا
● 13:11 آواز اقبال سلطان آذر / با تار عبدالحسین شهنازی
● 19:41 موسم گل / وحید دستگردی / موسی معروفی / تنظیم: محمدرضا لطفی / هنگامه اخوان
● 29:55 رباعیات خیام / دومین جشن توس / آرامگاه خیام / فرامرز پایور / محمدرضا شجریان / عبدالوهاب شهیدی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۸

برنامه گلچین هفته ۷۸

● 00:45 پیش درآمد ماهور / درویش‌خان / گروه شیدا
● 05:14 تصنیفی از عارف قزوینی در سفر به ترکیه / تنظیم: فرامرز پایور / محمدرضا شجریان
● 10:08 دلم شکستی / هما میرافشار / حسن یوسف‌زمانی / سیما بینا
● 14:55 آوازی در نوا / پیانو: مرتضی محجوبی / غلامحسین بنان
● 36:08 در انتظار سحر / مرتضی رضوان / محمدرضا لطفی / تنظیم: جواد معروفی / مرضیه
● 42:22 زمن نگارم / ملک الشعرا بهار / درویش خان / تنظیم: فرامرز پایور / عبدالوهاب شهیدی
● 52:36 رنگ راک / نورعلی برومند / گروه شیدا

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۷

برنامه گلچین هفته ۷۷

● 00:35 پیش درآمد شور / فرامرز پایور
● 06:45 قاصد باران / نیما یوشیج / محمدرضا لطفی/ تنظیم: فرهاد فخرالدینی / محمدرضا شجریان
● 13:12 با بلبل شیدا / بابا طاهر / حسن یوسف زمانی / تنظیم: جواد معروفی / سیما بینا
● 18:48 معرفی ابوالحسن صبا / دستگاه نوا با سه‌تار ابوالحسن‌خان صبا
● 36:31 شانه بر زلف پریشان / عارف قزوینی / گروه سماعی / نادر گلچین
● 46:31 ز من نگارم / شعر: ملک الشعرا بهار / درویش‌خان / مرضیه
● 51:15 رنگ ناز / علینقی وزیری / تنظیم: فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۶

برنامه گلچین هفته ۷۶

● 00:47 پیش درآمد ماهور / حسین‌خان هنگ‌آفرین / تنظیم: جواد معروفی / اجرا: فرامرز پایور
● 04:52 رباعیات خیام / فریدون شهبازیان / محمدرضا شجریان
● 11:58 عروس گل از باد صبا / ملک‌الشعرا بهار / دوریش‌خان / تنظیم: گروه سماعی / سیما بینا
● 19:22 آواز داغستانی ـ لری / نی: حسن ناهید / عود و آواز: عبدالوهاب شهیدی
● 35:26 بمیرید، بمیرید / مولوی / محمدرضا لطفی / تنظیم: جواد معروفی / مرضیه
● 40:45 سحرخیز / فریدون مشیری / حسن یوسف‌زمانی / نادر گلچین
● 45:06 سلسله موی دوست / حبیب سماعی / پروانه
● 48:26 سلسله موی دوست (پروانه) / تنظیم: گروه شیدا / رضوی سروستانی

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۵

برنامه گلچین هفته ۷۵

● 00:46 پیش درآمد سه‌گاه / فرامرز پایور
● 04:47 خاکستر / صفای اصفهانی / تنظیم: فرهاد فخرالدینی / محمدرضا شجریان
● 13:29 دوبیتی‌های سیاوش کسرایی / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 17:41 تار حاج حسین‌قلی در دستگاه شور، ضبط شده روی صفحه‌ی گرامافون در پاریس
● 24:47 تمنای وصال / گروه شیدا / شهرام ناظری
● 30:24 بهمن رجبی / میزان‌های دو ضربی تنبک
● 36:41 بت چین / علی‌اکبر شیدا / مرضیه
● 44:28 بت چین / علی‌اکبر شیدا / گروه شیدا / محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

برنامه رادیویی گلچین هفته ۷۴

برنامه گلچین هفته ۷۴

● 00:47 سلسه موی دوست (پروانه) / سنتور: حبیب سماعی / تنظیم: گروه شیدا / رضوی سروستانی
● 09:14 آهنگ اشتیاق / فریدون مشیری / فرهاد فخرالدینی / سیما بینا
● 15:42 قطعه زرد ملیجه / ابوالحسن صبا / تنظیم: فرامرز پایور
● 23:11 ترانه محلی بختیاری / تنظیم: روح‌الله خالقی / خوانندگان: حسین قوامی ـ‌ الهه
● 29:32 دستگاه نوا / سه‌تار: احمد عبادی
● 39:55 الا ساقیا /علی‌اکبر شیدا / گروه شیدا / مرضیه
● 45:10 قطعه تمرین رشتی / ابوالحسن صبا / تنظیم: فرامرز پایور

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!