عهدیه ـ عزت‌الله مقبلی: مینی‌ژوپ (ترانه فیلم)

ترانه های فیلم ستاره هفت آسمون

مینی‌ژوپ
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خوانندگان: عهدیه و عزت‌الله مقبلی
ترانه فیلم: ستاره هفت آسمون

ادامه خواندن عهدیه ـ عزت‌الله مقبلی: مینی‌ژوپ (ترانه فیلم)