جعفر پورهاشمی ـ پیمانه: می‌خرم برات

میخرم برات
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: جعفر پورهاشمی و پیمانه
ترانه فیلم: معجزه قلبها

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی ـ پیمانه: می‌خرم برات

error: Content is protected !!