گوگوش:‌ بهترین‌ ترانه‌هایش ـ ۶ (جلد صفحه)

گوگوش و بهترین ترانه‌هایش ـ ۶
گوگوش
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش و بهترین ترانه‌هایش (۶)

* * *