فهیمه: خزان آرزوها (ترانه فیلم)

فهیمه خزان آرزوها

خزان آرزوها [+]
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: فهیمه
ترانه فیلم: خداحافظ تهران

ادامه خواندن فهیمه: خزان آرزوها (ترانه فیلم)