عارف: شاید بدونی

شاید بدونی
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: [حسن] شماعی‌زاده
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: عارف