عباس مهرپویا: دختر شب

عباس مهرپویا دختر شب

دختر شب
شعر: سلطانپور
ارکستر: اوخدا
خواننده: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *

error: Content is protected !!