عباس مهرپویا: آهنگهای بدون کلام

عباس مهرپویا بدون کلام

آهنگهای بدون کلام
آهنگها از: عباس مهرپویا

● ترانه‌شناسی عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «مرگ قو» به روایت عباس مهرپویا
● حکایت ترانه‌ی «بستر ننگین رقیب» به روایت شهیار قنبری

*‌ * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!