عارف ـ نارملا: دختر ترسا (دو صدایی)

دختر ترسا
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: خسرو ظهیر‌الدینی
خوانندگان: عارف ـ نارملا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone