عارف ـ نارملا: دختر ترسا (دو صدایی)

دختر ترسا
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: خسرو ظهیر‌الدینی
خوانندگان: عارف ـ نارملا

error: Content is protected !!