سوسن: مجموعه ترانه‌ها (می بخور)

می بخور، گفتم به‌چشم، نفرین، کلام مخملی، خلق زمانه
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone