یادنامه‌ای برای «سوسن» تا از یاد نرود!

گفته‌اند نامش «مهناز» بود، که نبوده است. و نوشته‌اند که «شمس المولک حمیدی» است، که نیست. اسم و فامیل واقعی‌اش «گل‌اندام طاهرخوانی» بود. ما همه اما او را به نام هنریش «سوسن» شناخته و می‌شناسیم.

مطالبی که در پیوندهای زیر خواهید خواند، روایت کاتب این حکایت [راوی حکایت باقی] است از آن خواننده، و بهانه‌ای شاید برای یادی از بعضی کسان و نام برخی نفرات. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

 * * *

با یاد «سوسن» در سال‌هایی که یادم نیست! (یادنوشته‌ای از: راوی)
یادمان «سوسن» (این سوسن است که می‌خواند) (جعبهٔ موسیقی)
یادمان «سوسن» (. . .  و سوسن دیگر نمی‌خواند)
یادمان «سوسن» (آهنگی تازه برای سوسن)
یادمان «سوسن» (حضور صدای سوسن)
یادمان «سوسن» (فیلم دنیای پُر امید)
یادمان «سوسن» (فیلم حسن کچل)
یادمان «سوسن» (فیلم پنجره)
یادمان «سوسن» (فیلم قیصر)
یادمان «سوسن» (کاف‌ شو)

حکایت ترانه «بخوای نخوای،‌ همینه (شهیار قنبری)
حکایت ترانه «دوست دارم میدونی (سعید دبیری)

* * *

error: Content is protected !!