پوارن: به او مگو

به او مگو
شعر: کریم فکور
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: پوران

از «پوران» در این سایت:

یادنامهٔ پوران

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone