پوران: به او مگو

پوران به او مگو

به او مگو
شعر: کریم فکور
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: پوران

خدا را، ای رقیب من
چه گفتی با حبیب من!؟
کآن بی‌وفا عهدِ من ببُرد از یاد

بهرِ خدا،‌ به او
غمِ‌ دلِ من مگو
تو با او گر بنوشی می
حرام، حرام، حرامت باد

(دستم بگیر کز غم ایام خسته‌ام
نازم بِکش که عاشقم و دل‌شکسته‌ام)

* * *
یادنامه‌‌ی »پوران شاپوری» در این سایت

* * *