منوچهر سخایی: داغ بوسه

داغ بوسه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: ناصر چشم‌آذر
خوانندگان: منوچهر سخایی، طوفان

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *