منوچهر سخایی: داغ بوسه

داغ بوسه
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: ناصر چشم‌آذر
خوانندگان: منوچهر سخایی، طوفان

یاد و خاطره‌ای از «منوچهر سخایی»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone