ویگن: فنجون طلایی (ترانهٔ فیلم)

فنجون طلایی
شعر: نوذر پرنگ
آهنگ: عطاالله خُرم
خواننده: ویگن
ترانه فیلم: عروسک پشت پرده

نوذر پرنگ، از «اسب سُم طلا» تا «کلاغ پر سیاه»

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone