گوگوش: ایوای چه بد شد!

ایوای چه بد شد!
شعر: ؟؟
آهنگ: ؟؟
خواننده: گوگوش

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone