عارف: و خدا عشق را آفرید

و خدا عشق را آفرید
شعر: کریم محمودی
آهنگ: جمشید زندی
خواننده: عارف

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone