فریدون فرخزاد: هر کی ندونه من می‌دونم

هر کی ندونه من می‌دونم
شعر: کریم محمودی
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: فریدون فرخزاد

ادامه خواندن فریدون فرخزاد: هر کی ندونه من می‌دونم