جمال وفایی: دل به دل راهی داره

دل به دل راهی داره
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: جمال وفایی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone