جمال وفایی: دل به دل راهی داره

جمال وفایی دل به دل راه داره

دل به دل راهی داره
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: جمال وفایی

error: Content is protected !!