جمال وفایی:‌ تیروم تیروم (ترانه‌ فیلم)

تیروم تیروم
آّهنگ: اسفندیار منفردزاده
خواننده: جمال وفایی
ترانهٔ فیلم: داش آکل

ادامه خواندن جمال وفایی:‌ تیروم تیروم (ترانه‌ فیلم)

error: Content is protected !!