ناهید دایی‌جواد: چشم گریان

چشم گریان
شعر: شهین حنانه
آهنگ: هوشنگ سراج
خواننده: ناهید [دایی‌جواد]

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone