لیلا رو بردند (گروه تایگرز)

لیلا رو بردند
خوانندگان: فرهاد ـ بهمن
گروه تایگرز

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone