لیلا رو بردند (گروه تایگرز)

لیلا رو بردند
خوانندگان: فرهاد ـ بهمن
گروه تایگرز

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *