پوران ـ برف اومد (نگاهنگ)

رو پُشت‌بوما برف میاد
تو کوهستونا برف میاد
. . .

برف اومد!
شعر: پرویز خطیبی
ترانه‌خوان: پوران
آهنگ: مرتضی حنانه
اجرا: ارکستر فارابی
(ارکستر سمفونیک رادیو ایران)

* * *
بازگشت به یادنامهٔ «پوران»

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone