سوسن: سپید و سیاه

سپید و سیاه
شعر: خیری‌نژاد
آهنگ: یدالله بدر
خواننده: سوسن

یادمان «سوسن» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *