ترانه‌های تک‌ساز!

تعریف «ترانه» در ساده‌ترین شکل خود: به آواز خواندن شعری همراه با موسیقی است. در موسیقی سنتی ایرانی اجرای چند بیت از غزل‌سروده‌ای به شکل «آواز» به‌همراهی سازی تنها مثل تار، سه‌تار، یا ویلون معمول است و حتما که شنیده‌اید.

در «ترانه» اما ترکیبی از صداهای چند ساز مختلف آهنگ آن ترانه را تشکیل می‌دهند. در آرشیو ترانه‌ها برخوردم به چند ترانه که وجه مشترک‌شان آهنگ آن‌ها بود. در آن ترانه‌ها صدای خواننده را فقط  یک ساز همراهی می‌کرد. مجموعه‌ای از این ترانه‌های «تک‌ساز» را در جعبهٔ موسیقی این صفحه بشنوید. شما هم اگر ترانه‌ای از ایندست می‌شناسید، معرفی کنید تا به این مجموعه اضافه کنم.