عارف ـ پوران: هفت آسمان

هفت آسمان
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک [افشار]
خوانندگان: عارف ـ پوران

یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *