رامین ـ رامش: دختر ترکمن

دختر تُرکمن
شاعر: کریم فکور
آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: رامین ـ رامش

error: Content is protected !!