رویا: خوشه‌ی سرخ ارغوان (ترانه فیلم)

خوشه سرخ ارغوان
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: رویا
ترانه فیلم: ببر مازندران

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *