ضیاء ـ تیلا: من کی‌ام؟ (دو صدایی)

من کی‌ام؟
شعر: م. عبدی
تنظیم آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: ضیاء ـ تیلا

error: Content is protected !!