محمد نوری: عشق من، با تو بدرود

محمد نوری عشق من با تو بدرود

عشق من، با تو بدرود
شعر: وحید ادیبی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: محمد نوری

بوسه‌ی وداع آن شب
بر لب تو نشکفته ماند
سرود خداحافظ
بر لب من نهفته ماند

عشق من با تو بدرود
عشق من با تو بدرود
بادبانی سینه در ره باد گشود
قایقی تو را از آغوشم ربود
موج دریا ربود
طنین این سرود
آخرین عشق من بدرود

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!