ضیاء ـ تیلا: پیک شادی

پیک شادی
شعر: رضا شمسا
آهنگ: خلیل شعبانی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!