ضیاء ـ تیلا: خدا کند

خدا کند
آهنگ: عطاالله خُرم
خوانندگان: ضیاء ـ تیلا