دینامیک: نمک لبات چشامو بگیره

نمک لبات چشامو بگیره
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: دینامیک

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!